T2 - CN 08.30 - 20:30 028 3886 66887

Ý nghĩa vàng của lễ vật trong tráp ăn hỏi