T2 - CN 08.30 - 20:30 028 3886 66887

Số lượng mâm quả ở từng vùng miền khác nhau như thế nào?