T2 - CN 08.30 - 20:30 028 3886 66887

Mang sắc đỏ vào không gian tiệc cưới mùa đông nồng nàn.