T2 - CN 08.30 - 20:30 028 3886 66887

Tại sao lại gọi là ngày vu quy?