T2 - CN 08.30 - 20:30 028 3886 6623

Nhà gái cần phải chuẩn bị những gì cho ngày ăn hỏi?