T2 - CN 08.30 - 20:30 028 3886 66887

Cách xác định đúng số lượng khách mời