T2 - CN 08.30 - 20:30 028 3886 66887

ý nghĩa của lễ vật cưới hỏi