T2 - CN 08.30 - 20:30 028 3886 6623

Những câu đừng bao giờ nói với người chụp ảnh!